Renovering af fjernvarmeledninger i Bymarken og Østre Ringved for FORS A/S

 

Projektet omfattede:

  • Samlet entreprise på etablering af fjernvarmeledninger