Projekt i forbindelse med etablering af faskiner ved DTU

Projektet omfattede:

  • TV inspektion af afløb under bygninger i kvadrent 2 og 4.
  • Etablering af 5 faskiner
  • Etablering af diverse ledninger (regnvand og spildevand) med tilhørende brønde – inkl. styret boring.
  • Fældning af træer og rødder inden for arbejdsområdet.
  • Re-etablering af området