Kloakering og etablering af regnvandsbassiner i 4 etaper for KLAR Forsyning i Greve

Etape 1:

  • Etablering af ledninger ø800 til ø1500 mm og overløbsbrønd i grønt område og stier

Etape 2:

  • Etablering af ø600 og ø800 mm ledninger langs stier, mellem regnvandsbassiner og ø400 mm ledning ved styret underboring

Etape 3:

  • Regnvandsbassin med ind- og udløbsbygværk samt kassetter.
  • Etablering af ø700 til ø1200 mm ledninger
  • Betonbygværk i P-plads

Etape 4:

  • 3000 m3 jordbassin samt grusstier