PROJEKTER

Hos Snoldelev Entreprenørfirma A/S arbejder vi med mange forskellige projekter indenfor: anlægsarbejde, kloak, vand og fjernvarme. På de nedenstående links kan du læse mere om nogle af de projekter vi har udført indenfor de seneste år.

Kloakering for Ringsted Spildevand A/S

Tilslutning af ejendomme til forsyningens eksisterende kloaksystem. Projektet blev udført som et tryksat spildevandssystem med etablering af minipumpestationer samt en fælles pumpestation.

Læs mere om projektet her

 

 

Ledningsrenovering for Egedal Vandforsyning A/S

Projektet blev udført ved styret boring samt almindelig gravning.

Læs mere om projektet her

Renovering af fjernvarmeledninger i Bymarken og Østre Ringved for FORS A/S

Samlet entreprise på etablering af fjernvarmeledninger i Roskilde.

Læs mere om projektet her

Projekt i forbindelse med etablering af faskiner ved DTU

Etablering af 5 faskiner og diverse ledninger (regnvand og spildevand) med tilhørende brønde – inkl. styret boring.

Læs mere om projektet her

Kloakering og etablering af regnvandsbassiner i 4 etaper for KLAR Forsyning i Greve

Etablering af ledninger og regnvandsbassiner samt etablering af 3000 m3 grusbassin og grusstier.

Læs mere om projektet her