Ledningsrenovering for Egedal Vandforsyning A/S

 

Projektet blev udført ved styret boring samt almindelig gravning.