Kloakering for Ringsted Spildevand A/S

 

Tilslutning af ejendomme til forsyningens eksisterende kloaksystem. Projektet blev udført som et tryksat spildevandssystem med etablering af minipumpestationer samt en fælles pumpestation.