OM OS

Snoldelev Entreprenørfirma A/S udfører idag alle former for anlægsprojekter. I firmaets første år var det primært byggemodninger og ledningsarbejder, men de senere år har vi også udført flere cykelstier, p-pladser og fjernvarmeprojekter. De fleste opgaver udføres for offentlige kunder, som staten, kommuner og forsyningsselskaber. Hovedparten af opgaver vindes ved offentlige licitationer og varierer lige fra en enkelt skelbrønd eller stikledning til store anlægsprojekter.

Vores medarbejdere er kompetente og engagerede og har stor erfaring fra mange forskellige projekter og opgaver. Vi prioriterer gode medarbejderforhold, herunder efteruddannelse. Alle har naturligvis de nødvendige rørlæggerbeviser, men vi har også kloakmestre, anlægsstruktører samt certificeret PE-svejser og TV operatør.

En omfattende og moderne maskinpark er med til at gøre os til en fleksibel samarbejdspartner. Udover nødvendigt udstyr som GPS, nivellerings-. laser- og komprimeringsgrej, råder vi også over lastbil, gummigeder, dumper og forskellige gravemaskiner i størrelsen 1-30 tons.

Når vi indgår i et samarbejde, tilstræber vi altid på at løse opgaverne bedst muligt og med størst mulig inddragelse af både bygherre og vores medarbejdere. En fælles forståelse for opgaver giver altid det bedste resultat. Vi har stor erfaring og bidrager gerne med input eller løsningsforslag på det uforudsete, der ofte opstår i anlægsfasen. Vi sætter en ære i at indgåede aftaler overholdes og at projekterne afsluttes til tiden.

Snoldelev Entreprenørfirma A/S er en stabil og professionel samarbejdspartner.