Snoldelev Entreprenørfirma A/S har mere end 20 års erfaring inden for kloakarbejde. Vi har arbejdet for kommuner og spildevandsselskaber i hele perioden – og gør det stadig. Både når det gælder almindelig kloakrenovering, kloakseparering – hvor regnvand og spildevand skal skilles fra hinanden, samt når der skal etableres helt ny kloak.

Vores maskinpark er stor og medarbejderne har ekspertise og erfaring til at udføre mange forskellige typer opgaver og løse de problemer de måske støder ind i undervejs.

Vores arbejde er at håndterer alt fra de helt små dimensioner i plast til de store i beton. Vi etablerer almindelige bygværker som udskillere, pumpestationer og bassiner, men elsker en udfordring ved at bygge et bygværk op fra bunden.